IMG_2525
LAND landschapsarchitecten is gespecialiseerd in publieke ruimte en collectieve ruimte. De ontwerpen van LAND kenmerken zich door eenvoud en vakmanschap met een stevige landschappelijke onderlegger. De projecten omvatten alle schaalniveaus, van een stadspatio tot een regionaal landschapsontwikkelingsplan.

LAND is een team van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Met expertise op het raakvlak tussen landschap en stedenbouw wordt elke opgave zorgvuldig binnen de ruimtelijke, de landschappelijke en de planningscontext geplaatst. LAND werkt regelmatig in teamverband aan multidisciplinaire opgaven, waarmee reeds bijzondere projecten zijn gerealiseerd en regelmatig prijsvragen worden gewonnen.