• Maurits Lauwersplein ontwerp plein aan Wijnbergkerk in Wevelgem

 • Marktplein Wijnegem herinrichting dorpsplein in Wijnegem

 • Groenplaats Antwerpen ontwerp van historisch stadsplein in Antwerpen

 • Harmoniepark ontwerp stadspark in Antwerpen

 • landschapsplan Zorghotel Zuienkerke

 • schooltuin Zonnekind ontwerp buitenruimte bij nieuwbouw kleuter- en basisschool in Kalmthout

 • tuin RK ontwerp private tuin in Bazel

 • geluidsschermen Lummen ontwerp geluidswerende constructies langs E313 en E314 in Lummen

 • woonzorgcentrum Ter Leenen ontwerp buitenruimte bij OCMW zorgcentrum in Nevele

 • publieke ruimte Kasteelloop masterplan publieke ruimte bij wooninbreidingsproject in Turnhout

 • publieke ruimte Bruul ontwerp winkelstraat met aanliggende pleinen in Mechelen

 • Koninklijk Atheneum Koekelberg buitenruimte kleuterschool, lagere school en middelbaar onderwijs in Koekelberg

 • belvédère park Sorgvlieth structuurvisie historisch park en ontwerp platform historische belvédère in Hoboken

 • Blue-Gate Antwerp beeldkwaliteitsplan eco-effectief bedrijventerrein op site petroleum-Zuid in Antwerpen

 • zorginstelling Sint-Kamillus landschapsplan supraregionaal specialistisch psychiatrisch ziekenhuis in Bierbeek

 • parkverbinding Rivierenhof masterplan parkverbinding tussen Borgerhout intra-muros en Rivierenhof in Antwerpen

 • Moorkensplein ontwerp districtsplein en omliggende straten in Borgerhout

 • Immerzeeldreef beeldkwaliteitsplan en globaal inrichtingsplan nieuwe stadswijk in Aalst

 • woonproject Kaprijke publieke ruimte bij wooninbreidingsproject in Lembeke

 • landschapspark Bulskampveld ontwerp parkmeubilair en recreatieve infrastructuur in West-Vlaanderen

 • centrum Heist-op-den-Berg masterplan centrum en ontwerp Cultuurplein in Heist-op-den-Berg

 • park Luchtbal ontwerp wijkpark in Antwerpen

 • tuin Collectief Noord ontwerp collectieve tuin in Antwerpen

 • dorpskern Retie masterplan en beeldkwaliteitsplan dorpskern in Retie

 • bomenplan Retie bomenbeleidsplan voor de dorpskern in Retie

 • plein Edegem ontwerp gemeenteplein en omliggende straten in Edegem

 • park Hoogerzael ontwerp natuur-en educatiepark in Middelburg

 • Kristus-Koningplein ontwerp districtsplein en omliggende straten in Ekeren

 • Scheldepark ontwerp tijdelijk stadspark in Vlissingen

 • stadspatio PB ontwerp private tuin in Antwerpen

 • landgoed Vrederust ontwerp buitenruimte bij psychiatrische kliniek en zorgcentrum in Bergen-op-Zoom

 • landschapsplan Kalimantan ontwikkelingsmodel voor duurzame dagmijnbouw in Kalimantan

 • woonzorgcentrum Buitenrust ontwerp collectieve ruimte woonzorgcentrum in Middelburg

 • dierentuin Antwerpen restauratie en uitbreiding dierentuin in Antwerpen

 • doorboeren doorontwikkelingsplan van een cultuurlandschap in Zeeland

 • plein Stervoorde ontwerp plein aan wijkontmoetingscentrum in Rijswijk

 • Prinsenpark ontwerp wijkpark van Steenvoorde-Zuid in Rijswijk

 • Brederodepark ontwerp buurtpark met speeltuinen in Rijswijk

 • collectieve ruimte Planetenflats ontwerp collectieve ruimte rond vier galerijflats in Rijswijk

 • publieke ruimte Steenvoorde masterplan publieke ruimte woonwijk in Rijswijk