• Maurits Lauwersplein ontwerp plein aan Wijnbergkerk in Wevelgem

  • Harmoniepark ontwerp stadspark in Antwerpen

  • parkverbinding Rivierenhof masterplan parkverbinding tussen Borgerhout intra-muros en Rivierenhof in Antwerpen

  • park Luchtbal ontwerp wijkpark in Antwerpen

  • park Hoogerzael ontwerp natuur-en educatiepark in Middelburg

  • Scheldepark ontwerp tijdelijk stadspark in Vlissingen

  • Prinsenpark ontwerp wijkpark van Steenvoorde-Zuid in Rijswijk

  • Brederodepark ontwerp buurtpark met speeltuinen in Rijswijk