• publieke ruimte Kasteelloop masterplan publieke ruimte bij wooninbreidingsproject in Turnhout

  • Immerzeeldreef beeldkwaliteitsplan en globaal inrichtingsplan nieuwe stadswijk in Aalst

  • woonproject Kaprijke publieke ruimte bij wooninbreidingsproject in Lembeke

  • collectieve ruimte Planetenflats ontwerp collectieve ruimte rond vier galerijflats in Rijswijk

  • publieke ruimte Steenvoorde masterplan publieke ruimte woonwijk in Rijswijk