publieke ruimte Planetenflats ontwerp collectieve ruimte rond vier galerijflats in Rijswijk

In het kader van het masterplan publieke ruimte voor de wijk Steenvoorde-Zuid in Rijswijk zijn door LAND verschillende deelprojecten geformuleerd. Een van deze opgaven bestaat erin de omgeving rond 4 woonflats in te richten, met als randvoorwaarden het inpassen van 300 parkeerplaatsen. Een bestaande watergracht op het terrein is verbreed tot een weids rietland, wat aansluit op het aangrenzende open landschap. Met de vrijgekomen grond zijn grastaluds geprofileerd, waarmee het parkeren vanaf de straatkant naar de achtergrond verdwijnt.

Download project PDF
  • Locatie: Rijswijk
  • Opdrachtgever: wooncorporatie Rijswijk Wonen
  • Opdracht: gunning via offerteaanvraag
  • Team: LAND landschapsarchitecten
  • Periode: 2006 - 2007
  • Status: gerealiseerd