huisstijl bulskampveld ontwerp parkmeubilair en recreatieve infrastructuur in West-Vlaanderen

Een huisstijl voor Bulskampveld moet identificeerbaar zijn met de omgeving waarin het toegepast wordt. Het is een evenwichtsoefening tussen het creëren van een herkenbaar beeldmerk en het onzichtbaar opgaan in de omliggende context, het landschap met haar bijhorende belevingswaarden en geschiedenis. Het uitgangspunt is een herkenbare stijl te creëren dat het huidige karakter van het gebied onderstreept. Het principe dat we voorstellen voor de uitwerking van de huisstijl Bulskampveld grijpt terug naar één van de meest vanzelfsprekende elementen binnen het gebied: productiehout.

Het hout wordt  in zijn ‘massa’ getoond. De wisselende patronen die kunnen ontstaan, zijn een subtiele verwijzing naar het typische mozaïeklandschap en houtproductielandschap dat Bulskampveld zo typeert en waar we met dit voorstel voor de huisstijl graag willen naar refereren.

Download project PDF
  • Locatie: West-Vlaanderen
  • Opdrachtgever: VLM, Westtoer, provincie West-Vlaanderen, ANB
  • Opdracht: prijsvraag, 1ste prijs
  • Team: LAND landschapsarchitecten, ARA (techniek)
  • Periode: 2011-2012
  • Status: gerealiseerd