Algemene Voorwaarden

 

Doel en aanvaarding

Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen de gebruiker en LAND landschapsarchitecten met betrekking tot het gebruik van onze website.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

 

Inhoud en intellectuele Eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s, merken en handelsnamen, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik reproduceren, op voorwaarde dat u alle auteursrechtelijke en eigendomsinformatie behoudt.

 

Gebruik van onze website

De gebruiker mag de website alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het is niet toegestaan om onze website te manipuleren, te decompileren, te hacken, te verspreiden of op enige andere manier schade toe te brengen aan onze website of de inhoud ervan.

 

Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op onze website, maar wij bieden geen garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie. U gebruikt onze website op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

Links naar derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

 

Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.