LAND landschapsarchitecten, opgericht in 2009, is gespecialiseerd in het ontwerp van publieke ruimte en collectieve ruimte. We maken parken, pleinen, collectieve tuinen, daktuinen.. en ook masterplannen, landschapsplannen en stedenbouwkundige studies. We beschouwen elk project als een bouwsteen in een groter landschap, waar ruimte is voor water, veerkrachtige natuur en biodiversiteit.