LAND landschapsarchitecten, opgericht in 2009, is gespecialiseerd in het ontwerp van publieke ruimte en collectieve ruimte. We beschouwen elk project als een bouwsteen in een groter landschap, waar ruimte is voor water, veerkrachtige natuur en biodiversiteit.

Ons werkveld omvat uitvoeringsprojecten (van ontwerp tot en met oplevering) alsook masterplannen, landschapsplannen en stedenbouwkundige studies.