LAND landschapsarchitecten ( °2009 ) is gespecialiseerd in het ontwerp van publieke ruimte en collectieve ruimte. LAND beschouwt elk project als een bouwsteen in een groter landschap, waar ruimte is voor water, veerkrachtige natuur en biodiversiteit.