1 / 3

bijgaardepark uitbreiding Bijgaardepark in Gent

De voormalige Malmarfabriek wordt getransformeerd naar een publiek park en een cohousing. Door jarenlange leegstand is een ideale biotoop gecreëerd voor enkele zeldzame varensoorten, een unieke kolonie Vleermuizen en kunstwerken van Roa. Een deel van de gebouwen is door de buurt ingepalmd voor moestuinen. Het plan wil het industriële karakter van de site met haar bakstenen muren en spanten, de unieke biotoop van varens, vleermuizen, graffiti en samentuinen in synergie brengen met de nieuwe bestemming van het gebied als publiek park en cohousingsite.

Download project PDF
  • Locatie: Gent
  • Opdrachtgever: SOgent
  • Opdracht: prijsvraag, eerste prijs
  • Team: Bogdan Van Broeck Architects, LAND landschapsarchitecten, NEY
  • Periode:  2017-heden
  • Status: in ontwerp