1 / 3

publieke stadstuin refuga Hasselt

De site Herkenrode is gelegen in het centrum van de stad Hasselt. De stad verkocht het voormalig militair domein via een verkoopprocedure om een globale herbestemming te bekomen in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt. Binnen het stedenbouwkundig ontwerp werd een duurzaam woonproject ontwikkeld waarbij woningen voor diverse doelgroepen in de Hasseltse binnenstad werden gecombineerd. Een verdichting van het stedenbouwkundig weefsel die meer ademruimte en collectief groen toelaat in het stadscentrum.

De volledige site is omgevormd tot een informele ontmoetingsplaats, voor de bewoner, de student, de professor/docent, als de bezoeker van de stad. Wat voorheen een afgesloten bouwblok was, is nu doorwaadbaar, bereikbaar en bruikbaar. De verschillende zachte routes die reeds aanwezig waren in het stedelijk weefsel van stad Hasselt zijn doorgetrokken doorheen de site. 

Download project PDF
  • Locatie: Hasselt
  • Opdrachtgever: nv Livaco + Group Vestio
  • Opdracht: prijsvraag, eerste prijs
  • Team: LAND landschapsarchitecten i.s.m. Abscis Architecten ( architectuur), Atelier Kempe Thill ( architectuur), UAU ( architectuur)
  • Periode: 2016-2022
  • Status: gerealiseerd