woonzorgcentrum buitenrust ontwerp collectieve ruimte woonzorgcentrum in Middelburg

Buitenrust is een verpleeghuis met woonzorgcomplex combinatie in Middelburg. Het terrein was moeilijk te beheren en door de zeer zware kleigrond kampten de tuinen met ernstige wateroverlast.

In het ontwerp heeft dit water een hoofdrol gekregen. Hemelwater van het terrein wordt bovengronds geborgen in wadi’s, overtollig water vloeit in een regenwaterriool af naar naburig oppervlaktewater. In een ‘quanat’ is dit stromend water plaatselijk zichtbaar gemaakt. Met enkele compacte goed te beheren groensferen en glooiende gazons is van de tuinen een aangenaam verblijfsgebied gemaakt.

Download project PDF
  • Locatie: Middelburg
  • Opdrachtgever: Woonzorg Nederland
  • Opdracht: gunning via offerteaanvraag
  • Team: LAND landschapsarchitecten
  • Periode: 2007
  • Status: gerealiseerd