park hoogerzael ontwerp natuur-en educatiepark in Middelburg

Kinderen hebben met tekeningen hun droomwereld geuit, op basis daarvan heeft LAND een ontwerp getekend. Het ontwerp gaat uit van een maximale toegankelijkheid voor het kind. Het kind kan overal komen en ook de grenzen van het gebied verkennen. De voorgestelde structuur zorgt voor een goede aansluiting op de wijk en de structuur dient als kader waarbinnen het park voortdurend kan veranderen in de tijd. De inrichting, het programma en beheer zijn er op gericht de rijkdom van kringlopen en biodiversiteit maximaal zichtbaar te maken.

In het concept zijn leren, spelen, beleven en ontmoeten op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden. 

Download project PDF
  • Locatie: Middelburg
  • Opdrachtgever: stichting De Griffioen
  • Opdracht: gunning via offerteaanvraag
  • Team: LAND landschapsarchitecten, landschapsarchitect Jos Willemsen (projectondersteuning)
  • Periode: 2009 - 2011
  • Status: gerealiseerd