park Hoogerzael ontwerp natuur-en educatiepark in Middelburg

In februari 2007 is door de buurtstichting De Griffioen een startnotitie voor een Educatieve Natuur- en Milieutuin gepubliceerd en bij de wijktafel voorgelegd aan de bewoners en betrokkenen. In het concept zijn leren, spelen, beleven em ontmoeten op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden. De brede steun die voor het idee ontstaan is heeft er toe geleid dat het college  gevraagd is om akkoord te gaan met het principe van de vestiging van een educatieve tuin op het aangeduide perceel. Kinderen hebben met tekeningen hun droomwereld geuit. De stichting heeft aan LAND de opdracht gegeven voor het vervaardigen van een ontwerp. Het ontwerp gaat uit van een maximale toegankelijkheid voor het kind. Het kind kan overal komen en ook de grenzen van het gebied verkennen. De voorgestelde structuur zorgt voor een goede aansluiting op de wijk en de structuur dient als kader waarbinnen het park voortdurend kan veranderen in de tijd. De inrichting, het programma en beheer zijn er op gericht de rijkdom van kringlopen en biodiversiteit maximaal zichtbaar te maken.

Download project PDF
  • Locatie: Middelburg
  • Opdrachtgever: stichting De Griffioen
  • Opdracht: gunning via offerteaanvraag
  • Team: LAND landschapsarchitecten, landschapsarchitect Jos Willemsen (projectondersteuning)
  • Periode: 2009 - 2011
  • Status: gerealiseerd