belvédère park Sorgvlieth structuurvisie historisch park en ontwerp platform historische belvédère in Hoboken

Het consortium Karuur architecten.Rozemarijn Bormans.LAND is geselecteerd voor de restauratie van de 19e eeuwse belvédère in het park Sorghvliedt in Hoboken. Het pavilioen wordt gerestaureerd en krijgt een meer publiek karakter. LAND staat in voor de landschappelijke herintegratie. Hierbij wordt aandacht besteed aan erosiewerende maatregelen en de toegankelijkheid. LAND kadert de opdracht van de belvédère in de ruimere context van het park. Deze maatregelen op grotere schaal zullen als input dienen voor de opmaak van een bosbeheerplan voor het volledige park. Het voorstel rond de belvedere is om een ‘zwevend’ platform te realiseren. Voor de vormgeving van het platform werd teruggegrepen naar de principes van het neo-classisistische bouwwerk zelf.

Download project PDF
  • Locatie: Hoboken
  • Opdrachtgever: stad Antwerpen, afdeling Patrimoniumonderhoud
  • Opdracht: prijsvraag, 1ste prijs
  • Team: LAND landschapsarchitecten, TV Bormans Rozemarijn-Karuur Architecten (architectuur), Witteveen + Bos (techniek)
  • Periode: 2011 - heden
  • Status: gerealiseerd