1 / 3

publieke ruimte Steenvoorde masterplan publieke ruimte woonwijk in Rijswijk

In een integrale aanpak is met de gemeente en twee woningbouwcorperaties gewerkt aan een totaalvisie voor de jaren ’70 wijk Steenvoorde-Zuid in Rijswijk. Het masterplan zet in op strategische locaties in de wijk, die binnen opgestelde randvoorwaarden ontwerpmatig en projectmatig worden uitgewerkt.

De eigenaars hebben samen een convenant afgesloten op basis van het opgemaakte masterplan, in de daaropvolgende zes jaar zijn alle deelprojecten opgeleverd. Elk deelproject heeft een eigen participatietraject afgelegd, afhankelijk van de reikwijdte van de opgave binnen de wijk.

Download project PDF
  • Locatie: Rijswijk
  • Opdrachtgever: gemeente Rijswijk, wooncorporatie Rijswijk Wonen, wooncorporatie Vidomes
  • Opdracht: gunning via offerteaanvraag
  • Team: LAND landschapsarchitecten
  • Periode: 2006 - 2011
  • Status: gerealiseerd